Počet záznamov: 1  

Výber opatrení a nástrojov EÚ so zameraním na elimináciu daňových únikov a daňových podvodov

  1. Schultzová, Anna Výber opatrení a nástrojov EÚ so zameraním na elimináciu daňových únikov a daňových podvodov / Anna Schultzová. -- VEGA 1/0246/16 - Odhad tieňovej ekonomiky v štátoch Európskej únie v roku 2017. Výber opatrení EÚ zameraných na zamedzenie daňových únikov a podvodov. Opatrenia ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), ktoré členské štáty implementujú do daňovej legislatívy. Iniciatíva EÚ proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov – boj proti daňovým únikom. Vplyv uplatňovaných nástrojov na daňové príjmy EÚ v rokoch 2007-2016.

    In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí Kušnírová, Jana. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4596-9. -- S. [1-10] CD-ROM

    I. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. -- S. [1-10] CD-ROM
    BA004