Počet záznamov: 1  

Význam miestnych daní pre územnú samosprávu

  1. Belkovicsová, Daša Význam miestnych daní pre územnú samosprávu / Daša Belkovicsová. -- Vymedzenie daňových príjmov územnej samosprávy. Daň z nehnuteľností ako významný fiškálny nástroj v rukách územnej samosprávy. Daňové výnosy obcí v rokoch 2011-2017. Výnos dane z nehnuteľností v rokoch 2011-2017.

    In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí Kušnírová, Jana. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4596-9. -- S. [1-8] CD-ROM

    I. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. -- S. [1-8] CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1