Počet záznamov: 1  

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

  1. Vanková, Lucia Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 / Lucia Vanková. -- Tab. -- Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Ilustračné príklady.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 24, č. 3 (2019), s. 2-10

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 24, č. 3 (2019), s. 2-10
    BA004