Počet záznamov: 1  

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

  1. Bačová, Monika Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce / Monika Bačová. -- KEGA 026EU4/2018 - Vysoké školy na Slovensku. Vývoj počtu vysokých škôl na Slovensku v rokoch 2014-2017. Evidencia absolventov na úrade práce. Vývoj počtu evidovaných absolventov vysokých škôl na Slovensku (2015-2018). Vývoj počtu evidovaných absolventov vysokých škôl na Slovensku podľa doby trvania evidencie (2015-2018).

    In Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice Lacko, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM [172 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4583-9. -- S. 6-12 CD-ROM

    I. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. -- S. 6-12 CD-ROM
    BA004