Počet záznamov: 1  

Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov

 1. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017 (2018 : Košice, Slovensko) Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov [elektronický zdroj] : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017 / editori: Monika Bačová, Cyril Závadský ; recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Marek Bežovský. -- 1. vydanie. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM 134 s. -- VEGA 1/0582/2017 - Popis urobený: 25.3.2019. -- ISBN 978-80-225-4581-5

  I. Bačová, Monika
  II. Závadský, Cyril
  III. Mihalčová, Bohuslava
  IV. Bežovský, Marek
  V. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra ekonómie ((Košice, Slovensko))

  620.28
  BA004