Počet záznamov: 1  

Environmentálna záťaž vo vybranom regióne

  1. Duľová Spišáková, Emília Environmentálna záťaž vo vybranom regióne = Environmental Load in Selected Region / Emília Duľová Spišáková, Barbora Gontkovičová. -- Riešenie environmentálnych záťaží a odstraňovania kontaminácie na Slovensku. Využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci jednotlivých operačných programov. Environmentálne záťaže v okrese Bardejov. Pozornosť venovaná najmä šiestim záťažiam nachádzajúcim sa v Registri B označeným ako potvrdené záťaže.

    In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017 Bačová, Monika. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- CD-ROM 134 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-4581-5. -- S. 61-68 CD-ROM

    I. Gontkovičová, Barbora
    II. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. -- S. 61-68 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1