Počet záznamov: 1  

Penetrace ekonomických ICT služeb do ekonomiky - srovnání zemí V4

 1. Kuncová, Martina Penetrace ekonomických ICT služeb do ekonomiky - srovnání zemí V4 / Martina Kuncová, Petr Doucek, Ota Novotný. -- Grafy, vzorce. -- Skúmanie finančných prostriedkov a informačných a komunikačných technológií (IKT), porovnávanie úrovne ich prenikania do ekonomiky a spoločnosti. Analýza prenikania IKT do ekonomiky z hľadiska využívania internetových ekonomických služieb. Porovnanie európskych krajín s osobitnou pozornosťou venovanou krajinám V4. Porovnanie výsledkov metódou viackriteriálnej rozhodovacej analýzy TOPSIS. Analýza trendu informatizácie Európy medzi rokmi 2010 a 2014 pre krajiny V4.

  In Scientific papers of the University of Pardubice. -- Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. -- ISSN 1211-555X. -- Roč. 26, č. 44 (2018), s. 151-162

  I. Doucek, Petr
  II. Novotný, Ota
  III. Scientific papers of the University of Pardubice. -- Roč. 26, č. 44 (2018), s. 151-162
  BA004