Počet záznamov: 1  

Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov

  1. Lipovská Lišková, Ľudmila Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov / Ľudmila Lipovská Lišková. -- Povinnosti zamestnávateľa, ktoré má pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu. Povinnosti, ktoré sa vzťahujú na predzmluvné vzťahy, pracovnú zmluvu, skúšobnú dobu, pomer pracovný na dobu určitú a neurčitú, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 8 (2019), s. 31-38

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 8 (2019), s. 31-38
    BA004