Počet záznamov: 1  

K vybraným oblastiam marketingu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky

  1. Hanuláková, Eva K vybraným oblastiam marketingu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky / Eva Hanuláková. -- VEGA 1/0380/17 - Relácia medzi súčasnou marketingovou koncepciou a cirkulárnou ekonomikou. Produkt z pohľadu cirkulárnej ekonomiky. Cirkulárny dizajn produktov. Značka a jej význam v cirkulárnej ekonomike. Cirkulárne podnikateľské modely ako nové marketingové príležitosti. Marketingové stratégie pre cirkulárnu ekonomiku.

    In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17 Daňo, Ferdinand. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. -- 74 s. [3,7 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4579-2. -- S. 53-64

    I. Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. -- S. 53-64
    BA004