Počet záznamov: 1  

Decision Tree Modelling of E-consumers´ Prefferences for Internet Marketing Communication Tools during Browsing

 1. Sabaitytė, Jolanta Decision Tree Modelling of E-consumers´ Prefferences for Internet Marketing Communication Tools during Browsing / Jolanta Sabaitytė, Vida Davidavičienė, Jarmila Straková, Jurgita Raudeliūnienė. -- Grafy, schémy. -- Určenie najdôležitejších internetových marketingových elementov vo fázach nákupu spotrebiteľov cez internet použitím matematického stromu rozhodovania pre odlišné typy spotrebiteľov. Ako kritérium rozdelenia je použitá teória generácií. Metodológia výskumu zahŕňa štúdium literatúry, teóriu generácií aplikovanú na marketing a internet, deskriptívnu a komparatívnu analýzu.

  In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. -- Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. -- ISSN 1212-3609. -- Roč. 22, č. 1 (2019), s. 206-221

  I. Davidavičienė, Vida
  II. Straková, Jarmila
  III. Raudeliūnienė, Jurgita
  IV. E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. -- Roč. 22, č. 1 (2019), s. 206-221
  BA004
Počet záznamov: 1