Počet záznamov: 1  

Absolvent vysokej školy z pohľadu trhu práce na Slovensku

  1. Blanár, František Absolvent vysokej školy z pohľadu trhu práce na Slovensku / František Blanár. -- Grafy, tab. -- Náčrt aktuálneho stavu trhu práce na Slovensku z pohľadu vzdelanostnej štruktúry jeho aktérov (absolventov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie). Pohľad na celkovú štruktúru ekonomicky aktívnej populácie z pohľadu jej vzdelanostnej štruktúry. Miera nezamestnanosti za jednotlivé vzdelanostné skupiny.

    In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. -- Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. -- ISSN 1335-5864. -- Roč. 30, č. 1 (2019), s. 21-34

    I. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. -- Roč. 30, č. 1 (2019), s. 21-34
    BA004
Počet záznamov: 1