Počet záznamov: 1  

Neverbálna komunikácia v interkultúrnom kontexte

  1. Kočišová, Zuzana Neverbálna komunikácia v interkultúrnom kontexte / Zuzana Kočišová. -- Charakteristika verbálnej a neverbálnej komunikácie. Reč tela, neverbálne signály a emócie. Interkultúrna komunikácia. Gestá pri intekultúrnej komunikácii. Ignorovanie kultúrnych osobitostí je rovnakou chybou, ako príliš horlivé prispôsobovanie sa cudzej kultúre.

    In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác Štefančík, Radoslav. -- Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. -- CD-ROM 248 s. [13,38 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-972278-4-5. -- S. 48-55 CD-ROM

    I. Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. -- S. 48-55 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1