Počet záznamov: 1  

Pricing of Consumers and Possibilities of Using the Theory of Mental Accounting in Marketing

  1. Oreský, Milan Pricing of Consumers and Possibilities of Using the Theory of Mental Accounting in Marketing / Milan Oreský. -- Grafy, tab. -- Štúdium spotrebiteľského správania ako kľúčová oblasť pre vytváranie marketigových konceptov. Porovnanie súčasnej behaviorálnej ekonómie a súčasného marketingu, ich spoločné a odlišné prístupy pri nákupnom rozhodovaní. Súčasné trendy vo vývoji behaviorálnej ekonómie (mentálne účtovníctvo a marketing). Odpúračania ako aplikovať behaviorálnu ekonómiu v teórii a praxi.

    In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic) Krnáčová, Paulína. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- online 367 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-4620-1. -- ISSN 2453-6113. -- Pp. 261-275

    I. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). -- Pp. 261-275
    BA004