Počet záznamov: 1  

Kontrola, kontrolovanie a controlling

  1. Mišún, Juraj Kontrola, kontrolovanie a controlling = Control, Controlling and Management Accounting / Juraj Mišún, Paulína Paprskárová. -- VEGA 1/0135/17 - Kontrola a kontrolovanie sú dva pojmy, ktoré sú ako synonymá spájané s posledným krokom manažérskeho procesu. Hranica medzi určením kontroly a kontrolovania, prípadne ďalších pojmov využívaných v súvislosti s touto problematikou v odbornej literatúre, nie je pevne vymedzená a v mnohých literárnych zdrojoch sa rozdiely prelínajú alebo naopak rozširujú. Počas krízy sa kontrolovanie stalo významnou výhodou pri získavaní a zvyšovaní konkurenčnej výhody na trhu, a preto vidíme dôležitosť vo vymedzení rozdielov medzi vybranými pojmami. Sumarizácia vývoja terminológie z oblasti kontroly a kontrolovania a zadefinovanie rozdielov medzi týmito dvoma pojmami.

    In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí Mišún, Juraj. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. -- CD ROM 94 s. [4,9 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-7556-041-4. -- S. 77-87 CD-ROM

    I. Paprskárová, Paulína
    II. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. -- S. 77-87 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1