Počet záznamov: 1  

Function and Translation of the Cockney Dialect in Selected Audiovisual Works

  1. Kovács, Petra Function and Translation of the Cockney Dialect in Selected Audiovisual Works : bakalárska práca / Petra Kovács ; školiteľ: Dominika Vargová. -- Bratislava, 2019. -- 63 s.

    I. Vargová, Dominika
    II. Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave.Katedra jazykovedy a translatológie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1