Počet záznamov: 1  

Deutsche Kolonisation im Mittelalter am Beispiel der Slowakei und die Auswirkungen auf die Sprache

  1. Adamčík, Martin Deutsche Kolonisation im Mittelalter am Beispiel der Slowakei und die Auswirkungen auf die Sprache : bakalárska práca / Martin Adamčík ; školiteľ: Jana Pospíšilová. -- Bratislava, 2019. -- 46 s.

    I. Pospíšilová, Jana
    II. Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave.Katedra jazykovedy a translatológie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1