Počet záznamov: 1  

Spoločenská zodpovednosť a etické aspekty riadenia a spravovania podnikov

  1. Varga, Tomáš Spoločenská zodpovednosť a etické aspekty riadenia a spravovania podnikov : diplomová práca / Tomáš Varga ; školiteľ: Eliška Záležáková. -- Bratislava, 2019. -- 76 s.

    I. Záležáková, Eliška
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1