Počet záznamov: 1  

Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov

  1. Nguyenová, Natália Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca / Natália Nguyenová ; školiteľ: Katarína Grančičová. -- Bratislava, 2019. -- 50 s.

    I. Grančičová, Katarína
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1