Počet záznamov: 1  

Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť

  1. Vražda, Ján Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť : bakalárska práca / Ján Vražda ; školiteľ: Ľubica Foltínová. -- Bratislava, 2019. -- 66 s.

    I. Foltínová, Ľubica
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1