Počet záznamov: 1  

Modely riadenia ľudských zdrojov

  1. Kochanová, Martina Modely riadenia ľudských zdrojov : diplomová práca / Martina Kochanová ; školiteľ: Zuzana Joniaková. -- Bratislava, 2019. -- 75 s.

    I. Joniaková, Zuzana
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1