Počet záznamov: 1  

Modely rovnováhy v nedokonalej trhovej štruktúre

  1. Hrnko, Martin Modely rovnováhy v nedokonalej trhovej štruktúre : diplomová práca / Martin Hrnko ; školiteľ: Nora Grisáková. -- Bratislava, 2019. -- 68 s.

    I. Grisáková, Nora
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1