Počet záznamov: 1  

Stratégie spoločenskej zodpovednosti firmy v hotelierstve

  1. Hýroš, Michal Stratégie spoločenskej zodpovednosti firmy v hotelierstve : bakalárska práca / Michal Hýroš ; školiteľ: Simona Škorvagová. -- Bratislava, 2019. -- 53 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny.

    I. Škorvagová, Simona
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra medzinárodného obchodu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1