Počet záznamov: 1  

Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia

  1. Sojková, Simona Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia : diplomová práca / Simona Sojková ; školiteľ: Juraj Pekár. -- Bratislava, 2019. -- 53 s.

    I. Pekár, Juraj
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra operačného výskumu a ekonometrie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1