Počet záznamov: 1  

Vybrané problémy zdaňovania daňou z pridanej hodnoty a osobitosti ich účtovného zobrazenia v podmienkach SR

  1. Szabó, Péter Márk Vybrané problémy zdaňovania daňou z pridanej hodnoty a osobitosti ich účtovného zobrazenia v podmienkach SR : diplomová práca / Péter Márk Szabó ; školiteľ: Miroslava Vašeková. -- Bratislava, 2019. -- 63 s.

    I. Vašeková, Miroslava
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1