Počet záznamov: 1  

Aplikácia kalkulačných metód v závislosti od typu podnikateľského procesu

  1. Mužlayová, Monika Aplikácia kalkulačných metód v závislosti od typu podnikateľského procesu : bakalárska práca / Monika Mužlayová ; školiteľ: Renáta Antalová. -- Bratislava, 2019. -- 39 s.

    I. Antalová, Renáta
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1