Počet záznamov: 1  

Živočíšna výroba v účtovníctve poľnohospodárskeho družstva

  1. Teplanová, Patrícia Živočíšna výroba v účtovníctve poľnohospodárskeho družstva : bakalárska práca / Patrícia Teplanová ; školiteľ: Zuzana Juhászová. -- Bratislava, 2019. -- 52 s.

    I. Juhászová, Zuzana
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1