Počet záznamov: 1  

Dlhodobý nehmotný majetok v majetku účtovnej jednotky (aplikácia na konkrétnu účtovnú jednotku)

  1. Agárdiová, Nikola Dlhodobý nehmotný majetok v majetku účtovnej jednotky (aplikácia na konkrétnu účtovnú jednotku) : bakalárska práca / Nikola Agárdiová ; školiteľ: Lucia Ondrušová. -- Bratislava, 2019. -- 45 s.

    I. Ondrušová, Lucia
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1