Počet záznamov: 1  

Vybrané právne aspekty kryptopeňazí

  1. Križan, Martin Vybrané právne aspekty kryptopeňazí / Martin Križan. -- Technologická podstata kryptopeňazí (virtuálnych peňazí) a ich základná právna analýza. Bitcoin je najznámejší príklad kryptomeny. Právna klasifikácia kryptopeňazí, najmä z dôvodu, že dnes sa nachádzajú mimo predmetu právnej regulácie.

    In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. -- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. -- ISSN 1336-6912. -- Roč. 37, č. 2 (2018), s. 134-149

    I. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. -- Roč. 37, č. 2 (2018), s. 134-149
    BA004
Počet záznamov: 1