Počet záznamov: 1  

Aktuálne trendy a riziká v slovenskom finančnom sektore

  1. Zeleňák, Karol Aktuálne trendy a riziká v slovenskom finančnom sektore / Karol Zeleňák. -- Grafy, tab. -- Finančná stabilita je kľúčovým predpokladom zdravého fungovania finančného systému. Finančný systém je stabilný, ak je schopný plniť základné funkcie a zároveň čeliť významným šokom aj v čase krízy. V tomto kontexte je dôležité pravidelne analyzovať vývoj finančného systému a identifikovať prítomnosť a úroveň rizík, ktoré sú s týmto vývojom spojené. Pohľad na aktuálny vývoj finančného trhu v druhej polovici roka 2018 a v prvých mesiacoch tohto roka a hodnotenie prítomnosti rizík vo finančnom sektore z pohľadu finančnej stability.

    In BIATEC : odborný bankový časopis. -- Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. -- ISSN 1335-0900. -- Roč. 27, č. 3 (Jún 2019), s. 8-12

    I. BIATEC : odborný bankový časopis. -- Roč. 27, č. 3 (Jún 2019), s. 8-12
    BA004