Počet záznamov: 1  

Charakteristika generácií slovenských spotrebiteľov

  1. Smolka, Samuel Charakteristika generácií slovenských spotrebiteľov / Samuel Smolka. -- Tab. -- Typológia rôznych generácií spotrebiteľov, ich špecifické črty a vlastnosti ktoré ich profilujú a odlišujú. Znalosť generácií spotrebiteľov je jedným z predpokladov správnej segmentácie, je kľúčovým identifikátorom pri oslovovaní reálneho i potenciálneho spotrebiteľa. Preferencie jednotlivých generácií vplývajú na ich nákupné správanie, ale reálne ho ovplyvniť vyžaduje dôkladnú znalosť oslovovanej generácie a často aj špecifík, ktoré súvisia s vývojom v jednotlivých krajinách. Príslušníkov každej generácie marketéri často spájajú s konkrétnymi produktmi, hovoria o špecifických vlastnostiach, správaní a charakteristikách.

    In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. -- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. -- ISSN 1338-7944. -- Roč. 14, č. 1 (2019), s. 2-11

    I. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. -- Roč. 14, č. 1 (2019), s. 2-11
    BA004