Počet záznamov: 1  

Ekonomicko - environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z odpadu v podmienkach Slovenskej republiky

  1. Petik, Lukáš Ekonomicko - environmentálne aspekty využitia tuhého alternatívneho paliva vyrobeného z odpadu v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca / Lukáš Petik ; školiteľ: Michal Stričík. -- Košice, 2019. -- 53 s.

    I. Stričík, Michal
    II. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra ekonómie ((Košice, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1