Počet záznamov: 1  

Implentácia výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku

  1. Laurinčík, Matúš Implentácia výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku : bakalárska práca / Matúš Laurinčík ; školiteľ: Miroslav Klimek. -- Košice, 2019. -- 45 s.

    I. Klimek, Miroslav
    II. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra kvantitatívnych metód ((Košice, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1