Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie hospodárskeho vývoja regiónov južného Slovenska

  1. Barcziová, Anikó Zhodnotenie hospodárskeho vývoja regiónov južného Slovenska : bakalárska práca / Anikó Barcziová ; školiteľ: Karol Morvay. -- Bratislava, 2018. -- 42 s.

    I. Morvay, Karol
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1