Počet záznamov: 1  

Tendrové operácie s cennými papiermi v rámci menovej politiky Eurosystému

  1. Nagy, Adrián Tendrové operácie s cennými papiermi v rámci menovej politiky Eurosystému : bakalárska práca / Adrián Nagy ; školiteľ: Jana Kotlebová. -- Bratislava, 2019. -- 57 s.

    I. Kotlebová, Jana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1