Počet záznamov: 1  

Rodinné podniky v SR

  1. Kramárová, Mária Rodinné podniky v SR : bakalárska práca / Mária Kramárová ; školiteľ: Katarína Belanová. -- Bratislava, 2019. -- 56 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny.

    I. Belanová, Katarína
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1