Počet záznamov: 1  

Oceňovanie majetku reálnou hodnotou v účtovníctve podnikateľských subjektov

  1. Tomašik, Martina Oceňovanie majetku reálnou hodnotou v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca / Martina Tomašik ; školiteľ: Petra Krišková. -- Bratislava, 2019. -- 54 s.

    I. Krišková, Petra
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1