Počet záznamov: 1  

Selected Theoretical Aspects of Company Valuation

  1. Kušnír, Peter Selected Theoretical Aspects of Company Valuation, 1 / Peter Kušnír. -- Grafy. -- [ITMS 26240120032] - [VEGA 1/0443/15] - Popis princípov a metód oceňovania podnikov. Vplyv životného cyklu spoločnosti na jej hodnotu a výzvy spojené s ohodnocovaním. Vplyv pridanej ekonomickej hodnoty na podniky. Rozvoj týchto teórií v Nemecku.

    In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph Schultzová, Anna. -- Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. -- 208 s.. -- ISBN ISBN 978-83-944614-9-2. -- Pp. 10-46 [2,15 AH ]

    I. Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. -- Pp. 10-46 [2,15 AH ]
    BA004