Počet záznamov: 1  

Empirical Evidence of Market Reactions Based on Signaling Theory in Indonesia Stock Exchange

  1. <missing 700a>, Puspitaningtyas, Zarah Empirical Evidence of Market Reactions Based on Signaling Theory in Indonesia Stock Exchange. -- Tab., vzorce. -- Hľadanie empirických dôkazov o reakciách na trhu založených na teórii signalizácie na indonézskej burze cenných papierov v roku 2017. Analýza vplyvu dividend na návratnosť akcií. Využitie metódy štúdie udalostí a testovania hypotéz vykonávané s použitím rôznych testových párových vzoriek.

    In Investment Management and Financial Innovations. -- Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. -- ISSN 1810-4967. -- Vol. 16, no. 2 (2019), s. 66-77

    I. Investment Management and Financial Innovations. -- Vol. 16, no. 2 (2019), s. 66-77
    BA004
Počet záznamov: 1