Počet záznamov: 1  

Hypotekárny boom, motor alebo časovaná hrozba nášho hospodárstva?

  1. Dvornický, Igor Hypotekárny boom, motor alebo časovaná hrozba nášho hospodárstva? / Igor Dvornický. -- VEGA č. 1/0215/18 - Stručný prierez poslednou dekádou vývoja svetového hospodárskeho priestoru. Trend úverovania: Od ochoty zadlžiť sa po davovú psychózu. Centrálne banky ako nositelia menovej politiky.

    In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. -- Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. -- ISSN 2453-6148. -- Roč. 5, č. 1 (2019), s. 24-45

    I. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. -- Roč. 5, č. 1 (2019), s. 24-45
    BA004
Počet záznamov: 1