Počet záznamov: 1  

Daň z nehnuteľnosti - povinnosti a daňové zvýhodnenie

  1. Bubeníková, Irena Daň z nehnuteľnosti - povinnosti a daňové zvýhodnenie / Irena Bubeníková. -- Druhy miestnych daní podľa par. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Povinnosť priznať a platiť daň z nehnuteľnosti.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2019. -- ISSN 1337-060X. -- Roč. 14, č. 9 (2019), s. 66-69

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Roč. 14, č. 9 (2019), s. 66-69
    BA004
Počet záznamov: 1