Počet záznamov: 1  

Medzinárodné ekonomické organizácie ako nástroj presadzovania mäkkej sily

  1. Brocková, Ingrid Medzinárodné ekonomické organizácie ako nástroj presadzovania mäkkej sily / Ingrid Brocková. -- Medzinárodné štandardy ako nástroj mäkkej moci. Základné ciele. Pôsobnosť štandardov, ich vznikajúce problémy. Výstupy OECD- štandardy globálneho dosahu. Postup a časový harmonogram zabezpečenia globálneho dopadu OECD BEPS iniciatívy.

    In Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí: teoretické aspekty, regionálne kontexty: : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára zo dňa: 7.6.2018 na FPVaMV UMB, (Banská Bystrica, Slovensko) Terem, Peter. -- Banská Bystrica : Belianum, 2018. -- [167 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-557-1387-8. -- S. 131-137

    I. Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí: teoretické aspekty, regionálne kontexty: : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára zo dňa: 7.6.2018 na FPVaMV UMB, (Banská Bystrica, Slovensko). -- S. 131-137
    BA004
Počet záznamov: 1