Počet záznamov: 1  

Odpisovanie dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve

  1. Hvojníková, Jana Odpisovanie dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve / Jana Hvojníková. -- S úpravou odpisov dlhodobého majetku bolo vydané metodické usmernenie č. MF/013292/2017-352 v znení dodatku č. 1, a metodická pomôcka č. MF/019776/2017-352. Účtovná jednotka je povinná vypracovať svoj odpisový plán, na základe ktorého sa bude dlhodobý majetok odpisovať, a dôsledne posúdiť dobu životnosti. Majetok sa odpisuje do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Vzor odpisového plánu a príklad výpočtu odpisov.

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-0197. -- Roč. 14, č. 12 (2019), s. 20-24

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 14, č. 12 (2019), s. 20-24
    BA004
Počet záznamov: 1