Počet záznamov: 1  

Creative Industry as a Key Creative Component of the Slovak Economy

  1. Rybárová, Daniela Creative Industry as a Key Creative Component of the Slovak Economy / Daniela Rybárová. -- VEGA 1/0340/19 - Definícia a analýza kreatívneho priemyslu na Slovensku. Zhodnotenie trendov a inovácií v tomto odvetví. Závislosť kreatívneho priemyslu od stavu a vývoja slovenskej ekonomiky.

    In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy : 19th International Scientific Conference, 9th-10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovak Republic. -- Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. -- online [800 s.]. -- ISSN 2261-2424. -- Pp. 1-8 online

    I. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy 19th International Scientific Conference, 9th-10th October 2019, Rajecke Teplice, Slovak Republic. -- Pp. 1-8 online
    BA004
Počet záznamov: 1