Počet záznamov: 1  

Social Corporate Responsibility

  1. Mihalčová, Bohuslava Social Corporate Responsibility / Bohuslava Mihalčová, Jana Vajdová. -- Poukázanie na dôležitosť prepojenia úspešného a súčasne spoločensky zodpovedného podniku.

    In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. -- ISSN 1336-7137. -- Roč. 16, č. 1 (2020), s. 29-37 online

    I. Vajdová, Jana
    II. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Roč. 16, č. 1 (2020), s. 29-37 online
    BA004
Počet záznamov: 1