Počet záznamov: 1  

Extent of Data Utilization within Digital Marketing Processes

  1. Kuchta, Martin Extent of Data Utilization within Digital Marketing Processes / Martin Kuchta. -- VEGA 1/0657/19 - Rozšírenie využívania údajov v rámci procesov digitálneho marketingu. Úroveň znalostí prístupov obchodníkov založených na údajoch a na oblasti, v ktorých sú takéto prístupy použiteľné. Dostatočná informovanosť o veľkých nástrojoch na spracovanie údajov a umelej inteligencie a odhalenie v súčasnosti nevyužitého potenciálu jeho implementácie do procesov digitálneho marketingu.

    In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. -- ISSN 1339-3081. -- Roč. 13, č. 1 (2020), s. 35-43 online

    I. Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 13, č. 1 (2020), s. 35-43 online
    BA004
Počet záznamov: 1