Počet záznamov: 1  

Digitálna konkurencieschopnosť členských štátov EÚ a jej meranie

  1. Rabatinová, Marcela Digitálna konkurencieschopnosť členských štátov EÚ a jej meranie / Marcela Rabatinová. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0779/19 (50 %) - APVV-15-0322 (50 %) - Vytvorenie jednotného digitálneho trhu EÚ. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) - charakteristika. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI 2019) – výsledky za EÚ. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI 2019) – Slovensko.

    In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí Kušnírová, Jana. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. -- CD-ROM [100 s.] [5 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4691-1. -- S. [1-10] CD-ROM

    I. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. -- S. [1-10] CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1