Počet záznamov: 1  

Pokles domácej výroby - vplyv na konkurencieschopnosť krajiny

  1. Válek, Juraj Pokles domácej výroby - vplyv na konkurencieschopnosť krajiny / Juraj Válek. -- Tab. -- APVV-15-0322 - Zvyšovanie spotrebných daní . Oslabenie konkurencieschopnosti krajiny. Pokles domácej výroby liehovín. Nárast dovozu liehovín. Vplyv spotrebnej dane z alkoholických nápojov na výrobu. Daňové úniky spotrebnej dane z alkoholických nápojov.

    In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí Kušnírová, Jana. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. -- CD-ROM [100 s.] [5 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4691-1. -- S. [1-9] CD-ROM

    I. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. -- S. [1-9] CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1