Počet záznamov: 1  

Informačné technológie so zameraním na cloud computing – analýza výhod a nevýhod

  1. Szivósová, Mária Informačné technológie so zameraním na cloud computing – analýza výhod a nevýhod / Mária Szivósová. -- Traja najväčší poskytovatelia cloudu a to Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud Platform. Výhody a nevýhody cloudovej služby uvedených spoločností, so zameraním sa na jednu konkrétnu službu, ktorú poskytujú všetci traja poskytovatelia. Definovanie cloudu. Modely služieb cloud computingu.

    In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. -- ISSN 1339-987X. -- Roč. 18, č. 1 (2020), s. 101-110 online

    I. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Roč. 18, č. 1 (2020), s. 101-110 online
    BA004
Počet záznamov: 1