Počet záznamov: 1  

Elektronický obchod z pohľadu dane z príjmov

  1. Manová, Eva Elektronický obchod z pohľadu dane z príjmov / Eva Manová, Marcel Novotný. -- Právne podmienky obchodovania rovnako v klasických ako aj v elektronických obchodoch sú upravené zákonmi, okrem iného aj zákonom o dani z príjmov. Zdaňovanie elektronického obchodu sa u každého subjektu vykonáva inak (fyzická, právnická osoba). Charakteristika elektronického obchodu a výpočet daňovej povinnosti podľa zákona o dani z príjmov. Rozdiely medzi internetovým obchodom a kamennou predajňou.

    In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice Mitrová, Miriam. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. -- 152 s. CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-4747-5. -- S. 85-92

    I. Novotný, Marcel
    II. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. -- S. 85-92
    BA004
Počet záznamov: 1