Počet záznamov: 1  

Elektrická energia ako súčasť infraštruktúry v slovenských výrobných podnikoch

  1. Zagoršek, Branislav Elektrická energia ako súčasť infraštruktúry v slovenských výrobných podnikoch = Electricity As a Part of Infrastructure in Slovak Manufacturing Companies. -- VEGA 1/0631/19 - Dostupnosť elektrickej energie ako súčasť podnikateľského prostredia vo výrobných podnikoch. Aktuálny stav infraštruktúry dostupnosti elektrickej energie na Slovensku v roku 2019. Sledované ukazovatele sú výpadky elektrickej energie, počet výpadkov elektrickej energie za mesiac, priemerná dĺžka trvania výpadku elektrickej energie, odhadovaná strata v dôsledku výpadku energie, dostupnosť generátora, podiel elektrickej energie z generátora, problémy s elektrikou ako prekážka.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava Markovič, Peter. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. -- CD-ROM 704 s. [35,2 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4749-9. -- S. 679-685 online

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. -- S. 679-685 online
    BA004
Počet záznamov: 1